Kierunek dający spore możliwości!

Inżynieria naftowa i gazownicza, charakterystyka studiów, opis kierunku

Inżynieria naftowa i gazownicza, stosunkowo nowy kierunek, który powstał na AGH kilka lat temu. Jest nie licznym tego typu kierunkiem w Europie i praktycznie jedynym w Polsce. Powstał on z myślą o krajowej gospodarce surowcowej, gdyż zabezpieczenie gospodarki w surowce energetyczne jest jednym z priorytetów w naszym kraju. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski niezbędne jest zwiększenie wydobycia i wykorzystania surowców energetycznych, zwłaszcza że w Polsce zostały odkryte spore złoża gazu łupkowego. Studia na tym kierunku maja dostarczać niezbędnej, dobrze wykwalifikowanej kadry fachowców i specjalistów w dziedzinie wydobycia i wykorzystania złóż ropy naftowej oraz gazu. Inżynierię naftową i gazowniczą można studiować na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie od 2008r., w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I stopnia (inżynier) (3,5 roku), II stopnia (magister) (1,5 roku). Podczas rekrutacji, przedmiotem na poziomie rozszerzonym może być do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia. Całość jest przeliczana za pomocą dość skomplikowanego przelicznika ustalonego przez AGH. Specjalności oferowane na tym kierunku to m.in.: wiertnictwo naftowe, inżynieria naftowa, lub inżynieria gazownicza. Kończąc ten kierunek, mamy spore...
  Stosunki międzynarodowe- opis studiów

Stosunki międzynarodowe- charakterystyka studiów, opis studiów, stosunki międzynarodowe praca

Stosunki międzynarodowe, popularny kierunek wybierany przez wielu maturzystów każdego roku. Jaka jest jego charakterystyka i perspektywy po ukończeniu? W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na te pytania. Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. Studia mają za zadanie przygotować wysoko wykwalifikowaną kadrę, zdolną do dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na nowe zjawiska społeczne, zarówno w małych, jak i wielonarodowych jednostkach organizacyjnych współczesnej Polski i świata. Program nauczania kładzie nacisk...
  Studiuj administrację!

Administracja - charakterystyka studiów, wymagania na studia, perspektywy dla absolwentów!

Administracja studia I stopnia. Kierunek ten wybiera każdego roku spory odsetek maturzystów. Czym więc przyciąga on przyszłych studentów? Studia na kierunku Administracja wyposażają w ogólną wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i o administracji oraz w podstawową wiedzę ekonomiczną. Jest to więc mieszanka prawa, prawa administracyjnego i ekonomii. Przedmioty wymagane w procesie rekrutacji to najczęściej historia lub wiedza o społeczeństwie (przedmiot wyżej punktowany), lub geografia lub język angielski lub język francuski lub język niemiecki lub język rosyjski lub język hiszpański lub język włoski. Każdy absolwent posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej najczęściej w instytucjach publicznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności, pod konkretne stanowisko. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu ekonomii i zarządzania absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Zna język obcy na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu...
  Charakterystyka studiów prawniczych

Charakterystyka studiów prawniczych, studia prawnicze

Na wstępie wypada wiedzieć czym jest prawo? Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym, to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu ( źródło: Wikipedia). Brzmi poważnie, jak całe studia. Studia prawnicze należą do nielicznych tzw. Studiów jednolitych, bez podziału na licencjat i studia magisterskie. Kończąc prawo po okresie pięciu lat uzyskujemy tytuł magistra prawa. Prawo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w trakcie studiów nie wybiera się żadnej specjalizacji, dopiero ukończenie...
  Charakterystyka studiów inżynierskich

Czy warto zostać inżynierem? Prawdziwa sytuacja studentów w Polsce, studia inżynierskie- charakterystyka

Czy warto zostać inżynierem? Odpowiedź brzmi tak! Na rynku pracy inżynier jest o wiele lepiej postrzegany przez pracodawców niż licencjat. Jednak przybliżmy nieco prawdziwą sytuacje studiów w Polsce. Nie jest to takie kolorowe jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Dostać się na uczelnie techniczną nie jest trudno, gdyż jest ich stosunkowo wiele, a wysokie progi punktowe zdarzają się w większości przypadków na kilku polskich uczelniach uważanych przez wielu za najlepsze w Polsce. Należy do nich m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Na inne uczelnie jest się dostać łatwiej, istnieją kierunki gdzie wystarczy zdać obowiązkowe przedmioty na średnim poziomie około 70% aby się dostać. Nie znaczy to jednak, że tam gdzie progi punktowe są niższe będzie nam łatwo. Na wszystkich kierunkach studiów inżynierskich, czyli takich, gdzie po 3,5 roku można otrzymać tytuł inżyniera, obowiązuje program w którym realizowane są zagadnienia z...
  Przygotowania do studiów medycznych

Jak przygotować się do studiów medycznych? Jak dobrze zdać maturę z biologii?

Medycyna, bez dwóch zdań jeden z najbardziej prestiżowych kierunków, po którym nie można narzekać na brak pracy i perspektyw. Z roku na rok, rośnie liczba osób chcących dostać się na medycynę i z każdym rokiem rosną progi punktowe na uczelniach medycznych. Żeby dostać się na medycynę, nie wystarczy chcieć. Potrzeba solidnego przygotowania zarówno z chemii i biologii. Jak się więc za to zabrać? W przypadku biologii, najważniejsza jest wiedza, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania zadań maturalnych. Materiał z biologii na poziomie rozszerzonym, jest obszerny i nie wystarczy przeczytać podręcznika raz lub dwa razy. Materiał aby został prawidłowo zapamiętany przez mózg, musi być systematycznie powtarzany. Poświęcenie kilku godzin tygodniowo na naukę biologii do matury może być nie wystarczające. Dobrymi materiałami do nauki, są niewątpliwie podręczniki na poziomie rozszerzonym z wydawnictwa Nowej ery. Podręczniki te zawierają szczegółowo zebrany materiał z zakresu rozszerzonego, idealnie nadającego się...
  Studia w Anglii? To możliwe!

studia w Anglii, czy warto studiowaó a Anglii, opłaty za studia w Anglii

Studia w Anglii są bardziej osiągalne niż się wydaje! Wszystko dzięki wstąpieniu Polski do UE, kiedy to otworzone zostały granice dla naszych obywateli, nie tylko jeśli chodzi o pracę ale także naukę. Aby dostać się na studia lepiej zdawać maturę międzynarodową, lecz nie jest to konieczne. Na stronie http://naukazagranica.pl/Oxford/uniwersytetmity.html czytamy m.in: "Jakiś czas temu w Gazecie Wyborczej pojawił się artykuł "Łatwiej na Oksford" niż na polskie uniwersytety. Tytuł był wyjątkowo trafny. Na Oksford dostać się można nie tylko z angielskimi A-levels albo międzynarodową maturą IB, lecz także z polską maturą (i jakąkolwiek inną europejską!). Co więcej, jak się porówna kryteria przyjęcia na Oksford z tymi na Uniwersytet Warszawski lub Jagielloński to nasze wypadają znacznie lepiej (aby dostać się do Oksfordu z międzynarodową matura potrzeba 39/42 punktów a na UJ aż 40!). Takie paradoksy wynikają głównie z ignorancji. Oksford nie jest przyzwyczajony do dawania ofert w skali polskiej...
Więcej artykułów? kliknij poniżej!