Kierunek dający spore możliwości!

Artykuł dodano: 2012-11-07 22:52:06
Inżynieria naftowa i gazownicza, charakterystyka studiów, opis kierunku

Inżynieria naftowa i gazownicza, stosunkowo nowy kierunek, który powstał na AGH kilka lat temu.  Jest nie licznym tego typu kierunkiem w Europie i praktycznie jedynym w Polsce. Powstał on z myślą o krajowej gospodarce surowcowej,  gdyż zabezpieczenie gospodarki w surowce energetyczne jest jednym z priorytetów w naszym kraju. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski niezbędne jest zwiększenie wydobycia i wykorzystania surowców energetycznych, zwłaszcza że w Polsce zostały odkryte spore złoża gazu łupkowego. Studia na tym kierunku maja dostarczać niezbędnej, dobrze wykwalifikowanej kadry fachowców i specjalistów w dziedzinie wydobycia i wykorzystania złóż ropy naftowej oraz gazu. Inżynierię naftową i gazowniczą można studiować na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie od 2008r., w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I stopnia (inżynier) (3,5 roku), II stopnia (magister) (1,5 roku). Podczas rekrutacji, przedmiotem na poziomie rozszerzonym może być do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia. Całość jest przeliczana za pomocą dość skomplikowanego przelicznika ustalonego przez AGH. Specjalności oferowane na tym kierunku to m.in.: wiertnictwo naftowe, inżynieria naftowa, lub inżynieria gazownicza. Kończąc ten kierunek, mamy spore możliwości w znalezieniu przyszłej pracy. Absolwenci Inżynierii naftowej i gazowniczej mogą znaleźć zatrudnienie w spółkach przemysłu naftowego prowadzących wiercenia i eksploatację, przedsiębiorstwach eksploatacyjnych, firmach konsultingowych pracujących dla przemysłu naftowego, wszystkich firmach związanych z przemysłem gazowniczym, biurach projektowych, instytutach naukowych. Szczególnie poszukiwani są specjaliści z tej branży na granicą w krajach skandynawskich, ale także na bliskim wschodzie oraz w obu amerykach. Wiąże się to z ciągłą pracą w terenie, lecz zarobki wynoszą od kilku do nawet kilkunastu tysięcy dolarów miesięcznie. Warunkiem, jest oczywiście biegła znajomość języka, przynajmniej angielskiego, choć pożądanym językiem jest także język hiszpański, arabski, oraz niemiecki. Z każdym rokiem liczba chętnych na ten kierunek rośnie. Jeżeli myślisz o studiach inżynierskich na AGH warto wziąć ten kierunek pod uwagę.
Więcej artykułów? kliknij tutaj!