Charakterystyka studiów prawniczych

Artykuł dodano: 2012-10-31 22:22:14
Charakterystyka studiów prawniczych, studia prawnicze

Na wstępie wypada wiedzieć czym jest prawo?

Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym, to system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i w przybliżeniu jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu ( źródło: Wikipedia). Brzmi poważnie, jak całe studia. Studia prawnicze należą do nielicznych tzw. Studiów jednolitych, bez podziału na licencjat i studia magisterskie. Kończąc prawo po okresie pięciu lat uzyskujemy tytuł magistra prawa. Prawo można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w trakcie studiów nie wybiera się żadnej specjalizacji, dopiero ukończenie studiów umożliwia wybór wymarzonej aplikacji prawniczej, aby dostać się na takową aplikację, należy wcześniej zdać egzamin. Istnieje sześć aplikacji: adwokacka, komornicza, notarialna, prokuratorska, radcowska, referendarska, sądowa. Zawody prawnicze to m.in: sędzia prokurator adwokat, radca prawny, notariusz, referendarz sądowy, asystent sędziego, asystent prokuratora, komornik, syndyk, kurator sądowy, mediator, rzecznik patentowy, doradca podatkowy, doradca prawny, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości, pośrednik w obrocie nieruchomościami, legislator. Studia nie są proste, wymagają sporego wysiłku w przyswojeniu ogromnej ilości materiału, który dla wielu wydaje się nudny i bezsensowny. Dobre wyniki podczas studiów, oraz solidna praca wykonana podczas nauki, może zaprocentować w pozytywnym zaliczeniu egzaminu na aplikację. Studia prawnicze to raj dla osób nielubiących nauk ścisłych. Przedmioty podczas studiów nie mają wiele wspólnego z przedmiotami ze szkoły średniej. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że powinieneś/aś posiadać takie cechy jak: Dobra pamięć, niezbędna do ogarnięcia wszystkich istotnych dla danej sprawy elementów i wiążącej się z nimi materii prawnej, Umiejętność logicznego rozumowania, umożliwiająca prawidłowe prowadzenie wywodów prawniczych, Zdolność koncentracji uwagi, konieczna do wielogodzinnej nieraz pracy nad rozwiązaniem jakiegoś problemu, Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie. Mimo wielu wymagań jakie stawiają studia prawnicze, absolwent któremu uda się pozytywnie zdać egzamin na aplikacje, może spać spokojnie gdyż do końca kariery pracy i pieniędzy mu na pewno nie braknie :)
Więcej artykułów? kliknij tutaj!