Stosunki międzynarodowe- opis studiów

Artykuł dodano: 2012-11-05 15:00:54
Stosunki międzynarodowe- charakterystyka studiów, opis studiów, stosunki międzynarodowe praca

Stosunki międzynarodowe, popularny kierunek wybierany przez wielu maturzystów każdego roku. Jaka jest jego charakterystyka i perspektywy po ukończeniu? W tym artykule znajdziecie odpowiedzi na te pytania. Stosunki międzynarodowe – dziedzina wiedzy i dyscyplina akademicka zaliczana do nauk społecznych, a często także (choć wzbudza to poważne kontrowersje wśród badaczy) do nauk politycznych. Przedmiotem badań są wszelkie "stosunki społeczne, które kształtują się ponad granicami państw i dotyczą relacji między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. Studia  mają za zadanie przygotować wysoko wykwalifikowaną kadrę, zdolną do  dostrzegania, diagnozowania i umiejętnego reagowania na nowe zjawiska społeczne, zarówno w małych, jak i wielonarodowych jednostkach organizacyjnych współczesnej Polski i świata.
Program nauczania  kładzie nacisk na kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych, komunikacyjnych i negocjacyjnych, kompetencji i skuteczności w działaniu, predyspozycji organizatorskich, menadżerskich i przywódczych.
Absolwenci kierunku Stosunki międzynarodowe stanowić będą kadrę potrafiącą świadomie i twórczo adaptować do polskich warunków demokratyczne standardy krajów zachodniej demokracji, ale równocześnie pielęgnować i rozwijać te wartości kultury, które są dziedzictwem polskiej tradycji kulturowej i społecznej. Przeplatanie się  wiedzy i umiejętności z zakresu nauk ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych, pozwolą  rozumieć mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Absolwenci zdobędą umiejętności analizy problemów krajowych w perspektywie międzynarodowej,  komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2, oraz językiem specjalistycznym z zakresu problematyki międzynarodowej. Jeżeli  myślisz o pracy w dużej międzynarodowej korporacji, pragniesz realizować się zawodowo w instytucjach finansowych, organach administracji państwowej, samorządowej czy europejskiej, lub chcesz pracować w organizacjach międzynarodowych lub w służbach dyplomatycznych. Stosunki międzynarodowe idealnie spasują Twoim oczekiwaniom.

Źródło(wikipedia.org, http://www.janski.edu.pl/)
Więcej artykułów? kliknij tutaj!