Matura biologia 2013! Podsumowanie

Matura biologia poziom rozszerzony maj 2013 arkusze i odpowiedzi

Egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z biologii mógł zaskoczyć tegorocznych maturzystów. Duża liczba zadań maturalnych typu wyjaśnij, uzasadnij, podaj, sprawiła wielu sporo trudności. Zdecydowanie matura z biologii 2013 była trudniejsze od tej z roku 2012. Można się jednak spodziewać że w przyszłym roku matura z biologii na poziomie rozszerzonym będzie wyglądała podobnie. Należy być przygotowanym na sporą ilość zadań typu wyjaśnij, uwzględniających w odpowiedzi wiedzę z kilku tematów jednocześnie. W takich zadaniach należy udzielać pełnej odpowiedzi, zawierającej najczęściej kilka zdań samych konkretów. Przykładowo mając zadanie...
  Arkusz i odpowiedzi chemia oke poznań 2013

matura chemia oke poznań 2013 arkusz i odpowiedzi

Matura z OKE Poznań 2013 rozszerzona z chemii, stanowi nie łatwy orzech do zgryzienia dla maturzystów. Jednak jest to materiał ćwiczeniowy przygotowywany przez specjalistów z OKE, więc analogicznej matury można się spodziewać w maju. W arkuszu znajduje się sporo zadań opisowych mających tekst źródłowy, na podstawie którego trzeba udzielać odpowiedzi do zadania. Jest to typowo nowa matura, z którą mamy docznienia od 2010 roku, mająca na celu zmusić ucznia do kreatywnego myślenia, a nie do automatycznych schematycznych odpowiedzi. Poniżej udostępniamy linki do arkusza, wraz z odpowiedziami...
  Arkusze maturalne z oke poznań 2013!

Matura próbna z OKE Poznań 2013 odbyła się na początku Stycznia, nie wszystkie szkoły średnie brały w niej udział. Według opinii maturzystów którzy ją pisali, nie należała do najtrudniejszych. Poniżej udostępniamy linki do arkuszy maturalnych z biologii, geografii, WOS-u i historii...
  Kierunki po których najszybciej znajdziesz pracę!

Kierunki po których jest praca, polecane kierunki studiów

Wybór kierunku, jak i uczelni nie należy do łatwych. Wybierając studia wybieramy naszą przyszłość, gdyż prawdopodobnie będziemy związani już do końca życia z daną dziedziną. Wybierając uczelnie, oraz kierunek, należy dokładnie przeanalizować w jakim zawodzie widziałbyś/widziałabyś siebie w przyszłości. Wybór ten nie jest łatwy i przede wszystkim należy się kierować własnymi zainteresowaniami i pasją, a nie prognozami ekonomistów, czy naciskiem rodziców. Każdy powinien studiować to w czym czuje się najlepiej. Ważne jest, aby studiować to co się lubi. Kto rozwija się w danej dziedzinie, uczy się jej z zaangażowaniem, powinien nie mieć trudności ze znalezieniem przyszłej pracy. W tym artykule przedstawimy kilkanaście kierunków z różnych dziedzin, dla których obecny rynek pracy posiada wiele ofert. Należy pamiętać jednak, że jest to sytuacja w chwili obecnej, która w przeciągu pięciu, lub sześciu lat może ulec zmianie. Wśród kierunków ścisłych, absolwenci znajdują najszybciej pracę w zawodzie po ukończeniu...
  Poszukiwani informatycy!

Informatyka, teleinformatyka opis kierunku,charakterystyka studiów

Informatyka – dziedzina nauki za którą nie wielu przepada, jednak gdy ktoś radzi sobie z matematyką, warto zastanowić się nad studiowaniem informatyki, gdyż wszystkiego innego nauczy się podczas studiów. Obecnie każda dziedzina nauki, przemysłu, czy biznesu korzysta z programów, komputerów, oraz specjalistycznych urządzeń, które są dla niej niezbędne. Dlatego jest to najszybciej rozwijająca się dziedzina. Z roku na rok popyt na absolwentów kierunków informatyki, grafiki komputerowej, teleinformatyki, czy elektroniki i telekomunikacji stale rośnie. Jest to jedna z branż najbardziej odpornych na kryzys. Szczególnie w cenie są programiści, webmasterzy, graficy, oraz administratorzy sieci. Informatykę można studiować praktycznie w każdym większym mieście. Jednak poziom nauczania w wielu uczelniach pozostawia wiele do życzenia. W tej branży najbardziej liczy się jednak wiedza praktyczna, niekiedy bardziej niż dyplom. Największy prestiż w kierunkach informatycznych posiada...
  Inżynieria środowiska, lepsze niż budownictwo?

Kierunek inżynieria środowiska, opis kierunku, charakterystyka

Inżynieria środowiska, kierunek który większości kojarzy się ekologią i ochroną środowiska, jednak w rzeczywistości bliżej temu kierunkowi do budownictwa niż do ekologii. Inżynieria środowiska obejmuje swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samo regeneracji i samooczyszczania. Podczas studiów dominują przedmioty matematyczno-fizyczne, zbliżone do budownictwa. Nie polecamy tego kierunku osobom po profilach biologiczno-chemicznych, gdyż mogą one mieć trudności z przedmiotami inżynierskimi. Zagadnieniami jakimi zajmują się absolwenci kierunku to m.in...
  Kierunek budownictwo! Czy warto?

Budownictwo, opis kierunku, charakterystyka kierunku, czy warto studiować budownictwo?

Budownictwo, kierunek przeżywający wzloty i upadki. Typowe studia inżynierskie, na których przedmiotem najważniejszym jest matematyka. Kierunek trudny i precyzyjny, jednak dający szeroki wachlarz możliwości po jego ukończeniu. Studenci budownictwa zdobywają podstawową wiedzę o materiałach i wyrobach budowlanych oraz technologiach realizacji budynków i obiektów budowlanych. Wykształcenie w zakresie podstaw obliczeń konstrukcji umożliwia studentom elastyczne dostosowanie się do szybko zmieniających się wymagań i postępu w zakresie metod projektowania wszelkiego typów konstrukcji. W czasie nauki istotną rolę odgrywa poznanie wymogów obowiązujących w działalności budowlanej w Unii Europejskiej. Ważnym aspektem w pracy inżyniera jest...
Więcej artykułów? kliknij poniżej!