Kierunki zamawiane w Rzeszowie

Kierunki zamawiane na uczelniach w Rzeszowie, stypendia na kierunkach zamawianych

Kierunki zamawiane, są to takie które biorą udział w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Charakterystyczną cechą kierunków zamawianych jest zwiększenie limitu przyjęć studentów, oraz stypendia nawet przez cały okres studiów. Ponadto dla studentów przygotowywane są specjalne zajęcia wyrównawcze z przedmiotów kierunkowych, przeważnie przez pierwszy semestr w celu wyrównania poziomu i podniesienia umiejętności. Wysokość stypendium zależy od uczelni i tak na Politechnice Rzeszowskiej stypendia na kierunkach zamawianych to około...
  Matura z Operonem 2012

Wszystkie arkusze z próbnej matury z Operonem wraz z odpowiedziami znajdziecie na naszej stronie w zakładce arkusze. Zachęcamy również do wzięcia udziały w naszym konkursie! Więcej inf. w zakładce konkursy!
  Studia weterynaryjne

Studia weterynaryjne, charakterystyka studiów- weterynaria.

Przedstawiamy kolejny alternatywny kierunek dla medycyny. Skoro z jakiś powodów kierunek lekarski nie spełniałby oczekiwań, warto zastanowić się nad studiowanie weterynarii. Jeżeli lubisz zwierzęta i chciałbyś/chciałabyś nieść im pomoc , ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Weterynaria to gałąź nauk medycznych zajmująca się chorobami zwierząt i ich profilaktyką, leczeniem, higieną, także ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi. Obejmuje m.in.: anatomię, biochemię, fizjologię, immunologię, mikrobiologię, patologię, higienę żywności. Studia na kierunku weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Obecnie lekarzy weterynarii w Polsce kształci się w sześciu ośrodkach: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Aby wykonywać pracę lekarza weterynarii, trzeba oprócz ukończonych studiów wyższych...
  Alternatywne kierunki medyczne

Alternatywa dla studiów medycznych, kierunki zastępcze dla medycyny

Tysiące maturzystów przygotowuję się do matury z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym aby dostać się na stadia medyczne. Nie każdemu jednak uda dostać się na wymarzone studia. Większość chcąc rozpocząć studia, będzie musiała wybrać alternatywny kierunek. Dlatego w tym artykule zostaną przedstawione, oraz scharakteryzowane kierunki medyczne, oraz te związane z profilem biologiczno-chemicznym. Pierwszym, najbardziej podobnym do kierunku lekarskiego, lub lekarsko-dentystycznego, jest pielęgniarstwo i położnictwo. Studia odbywają się na uczelniach które prowadzą kierunki medyczne. Czym różni się pielęgniarstwo od położnictwo? Studia pielęgniarskie są bardziej ogólne – uczy się tam pielęgnacji pacjentów z różnymi schorzeniami - stąd np. pielęgniarstwo internistyczne, chirurgiczne, anestezjologiczne itd. Pielęgniarka ma szerszy zakres możliwości odnośnie pracy (większa różnorodność oddziałów) i kształcenia (więcej dostępnych specjalizacji). Położna może natomiast samodzielnie między innymi monitorować przebieg porodu, (robi KTG, badanie ginekologiczne zewnętrzne, wewnętrzne itd.) i odbierać porody fizjologiczne. W przypadkach nagłych (porody miednicowe, krwotok z macicy) może udzielić pomocy do momentu przybycia lekarza. Progi na obydwa kierunki są bardzo podobne, sporo niższe niż na kierunek lekarski. Kolejną alternatywą są studia farmaceutyczne. Progi na ten kierunek wahają się w granicach...
  Prestizowy kierunek na Prz

Najlepszy kierunek studiów na Politechnice Rzeszowskiej!

Bez wątpienia najbardziej prestiżowym kierunkiem na Politechnice Rzeszowskiej jest Lotnictwo i kosmonautyka, prowadzonym na wydziale Budowy maszyn i lotnictwa. Kierunek ten jest jednym z najlepiej dofinansowanych na PRZ, poza tym, kojarzonym z Politechniką Rzeszowską w całej Polsce. Studenci tego kierunku kształcą się na czterech specjalnościach. Są to m.in.: Samoloty, Silniki lotnicze, Awionika, Pilotaż. Podział studentów na specjalności konstrukcyjne (awionika, silniki lotnicze, samoloty) następuje od sem. VI, zaś na pilotaż od sem. IV. Kształcenie studentów na specjalności Pilotaż odbywa się w ramach specjalności Lotnictwo. Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera specjalności lotnictwo oraz licencję pilota zawodowego II klasy (CPL). Otrzymane wykształcenie odpowiada
  Próbna matura z Operonem

Próbna matura 2013 operon, zadania które się mogą pojawić

W tym roku próbna matura z wydawnictwem Operon rozpocznie się 20 listopada i zakończy 23.11.2012r. W pierwszym dniu o godz. 9.00 uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka polskiego w zakresie podstawowym. Kolejnego dnia o godz. 9.00 rozpocznie się próbna matura z matematyki w zakresie podstawowym. Ostatniego dnia będzie czekała matura próbna w zakresie rozszerzonym z matematyki i języka polskiego oraz przedmiotów dodatkowych: historii, WOS-u, biologii, chemii, geografii, fizyki i astronomii w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Czego można się spodziewać na próbnej maturze z matematyki na poziomie podstawowym? Otóż z racji tego, że próbne matury z wydawnictwa Operon są przeprowadzane
  Kierunek dający spore możliwości!

Inżynieria naftowa i gazownicza, charakterystyka studiów, opis kierunku

Inżynieria naftowa i gazownicza, stosunkowo nowy kierunek, który powstał na AGH kilka lat temu. Jest nie licznym tego typu kierunkiem w Europie i praktycznie jedynym w Polsce. Powstał on z myślą o krajowej gospodarce surowcowej, gdyż zabezpieczenie gospodarki w surowce energetyczne jest jednym z priorytetów w naszym kraju. Zgodnie z założeniami polityki energetycznej Polski niezbędne jest zwiększenie wydobycia i wykorzystania surowców energetycznych, zwłaszcza że w Polsce zostały odkryte spore złoża gazu łupkowego. Studia na tym kierunku maja dostarczać niezbędnej, dobrze wykwalifikowanej kadry fachowców i specjalistów w dziedzinie wydobycia i wykorzystania złóż ropy naftowej oraz gazu. Inżynierię naftową i gazowniczą można studiować na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie od 2008r., w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I stopnia (inżynier) (3,5 roku), II stopnia (magister) (1,5 roku). Podczas rekrutacji, przedmiotem na poziomie rozszerzonym może być do wyboru: matematyka lub fizyka lub chemia lub informatyka lub biologia lub geografia. Całość jest przeliczana za pomocą dość skomplikowanego przelicznika ustalonego przez AGH. Specjalności oferowane na tym kierunku to m.in.: wiertnictwo naftowe, inżynieria naftowa, lub inżynieria gazownicza. Kończąc ten kierunek, mamy spore...
Więcej artykułów? kliknij poniżej!