Kierunki po których najszybciej znajdziesz pracę!

Artykuł dodano: 2013-01-08 13:19:27
Kierunki po których jest praca, polecane kierunki studiów

Wybór kierunku, jak i uczelni nie należy do łatwych. Wybierając studia wybieramy naszą przyszłość, gdyż prawdopodobnie będziemy związani już do końca życia z daną dziedziną. Wybierając uczelnie, oraz kierunek, należy dokładnie przeanalizować w jakim zawodzie widziałbyś/widziałabyś siebie w przyszłości. Wybór ten nie jest łatwy i przede wszystkim należy się kierować własnymi zainteresowaniami i pasją, a nie prognozami ekonomistów, czy naciskiem rodziców. Każdy powinien studiować to w czym czuje się najlepiej. Ważne jest, aby studiować to co się lubi. Kto rozwija się w danej dziedzinie, uczy się jej z zaangażowaniem, powinien nie mieć trudności ze znalezieniem przyszłej pracy. W tym artykule przedstawimy kilkanaście kierunków z różnych dziedzin, dla których obecny rynek pracy posiada wiele ofert.  Należy pamiętać jednak, że jest to sytuacja w chwili obecnej, która w przeciągu pięciu, lub sześciu lat może ulec zmianie.

 

Wśród kierunków ścisłych, absolwenci znajdują najszybciej pracę w zawodzie po ukończeniu: Informatyki, Teleinformatyki, Elektroniki i telekomunikacji, Grafiki komputerowej,  Automatyki i robotyki, Budownictwa, Inżynierii środowiska, Technologii chemicznej (branża chemiczno-farmaceutyczna rozwija się bardzo dynamicznie), Lotnictwa (szczególnie na terenie Podkarpacia, zapotrzebowanie na absolwentów tej dziedziny jest największe), Budowy maszyn, Geodezja i kartografia- według Gazety Krakowskiej jest To kierunek, którego absolwenci pracę znajdują najszybciej. 63 proc. z nich już w pierwszym miesiącu po obronie. Metalurgia- 94 proc. absolwentów pracuje pół roku po obronie (według danych przedstawionych przez Gazetę Krakowską). Pod względem ofert pracy w koncernach zagranicznych polecanym kierunkiem jest Górnictwo naftowe i gazownictwo na AGH.

 

Wśród kierunków medyczno-biologicznych absolwenci kierunku Lekarskiego i Lekarsko-dentystycznego, nie mogą narzekać na brak pracy, również absolwenci Położnictwa, Inżynierii medycznej, Farmacji, Ratownictwa medycznego, Pielęgniarstwa, Bioinformatyki, Biotechnologii (absolwenci tego kierunku chętnie zatrudniani są zarówno w kraju jak i zagranicą),  Fizyki medycznej. Za granicą poszukiwani są absolwenci Fizjoterapii i Rehabilitacji, w naszym kraju z pracą w tym sektorze bywa różnie, choć z roku na rok zapotrzebowanie na specjalistów z tych dziedzin będzie zapewne rosło.

 

Kierunki humanistyczne również są w cenie, szczególnie kończąc Psychologie, Logopedie, Prawo czy Archeologię, lub Dziennikarstwo, można znaleźć wiele ofert pracy w swoich specjalizacjach. Rozwijającym się kierunkiem humanistycznym jest Doradztwo filozoficzne i coaching, absolwenci tego kierunku coraz chętniej są zatrudniani w biznesie. Poszukiwani są także absolwenci kierunków językowych, lecz w tej dziedzinie im bardziej „dziwny” język studiujemy, tym szybciej możemy liczyć na przyszłą pracę. Według „Gazety Krakowskiej” wszyscy absolwenci kierunku Filologia Czeska, czy Filologii Szwedzkiej pół roku po obronie pracy magisterskiej mieli już pracę.

 

Raporty o zawodowych losach absolwentów przygotowują biura karier uczelni. Absolwenci pytani są o zgodę na udział w badaniu. Pół roku po obronie wysłana jest do nich ankieta, w której znajdują się pytania m.in. o zatrudnienie i zarobki. Odpowiada na nie ok. 50 proc. wszystkich absolwentów. Są też zewnętrzne rankingi, np. "Kuźnia prezesów", która wskazuje, po której uczelni w Polsce jest najwięcej pracowników na kierowniczych stanowiskach. Ten ranking wygrywa AGH.  Źródło (Gazeta Krakowska).

 

 
Więcej artykułów? kliknij tutaj!