Inżynieria środowiska, lepsze niż budownictwo?

Artykuł dodano: 2012-12-26 22:16:36
Kierunek inżynieria środowiska, opis kierunku, charakterystyka

Inżynieria środowiska, kierunek który większości kojarzy się ekologią i ochroną środowiska, jednak w rzeczywistości bliżej temu kierunkowi do budownictwa niż do ekologii.  Inżynieria środowiska obejmuje swym zakresem przedsięwzięcia inżynierskie dążące do zachowania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi oraz zachowania jego możliwości do samo regeneracji i samooczyszczania. Podczas studiów dominują przedmioty matematyczno-fizyczne, zbliżone do budownictwa. Nie polecamy tego kierunku osobom po profilach biologiczno-chemicznych, gdyż mogą one mieć trudności z przedmiotami inżynierskimi. Zagadnieniami jakimi zajmują się absolwenci kierunku to m.in. projektowanie systemów wodno-kanalizacyjnych, wentylacji, klimatyzacji, projekty zapór zapobiegającym powodziom, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo, energetyka komunalna, melioracje wodne, infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych, odnawialne źródła energii m.in. projekty związane z energooszczędnym budownictwem, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, oraz wodne. Po zdobyciu dodatkowych uprawnień można wystawiać świadectwa energetyczne budynków, przeprowadzać analizy zużycia energii. Inżynierię środowiska można studiować na uczelniach publicznych i niepublicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym), w systemie studiów I (inżynier), II (magisterium). Kierunek ten znajduje się praktycznie na wszystkich państwowych uczelniach technicznych i wielu prywatnych. Obecny rynek pracy jest bogaty w oferty dla absolwentów, wielu z nich zakłada własną działalność gospodarczą świadcząc usługi projektowe, lub wystawiając certyfikaty energetyczne budynków, które w wielu przypadkach są obowiązkowe. Jeżeli masz zamiar rozpocząć studia na kierunku technicznym, szybko rozwijającym się oraz, trochę odbiegającym od typowego budownictwa, Inżynieria środowiska jest właśnie dla Ciebie!
Więcej artykułów? kliknij tutaj!