Nowe ciekawe kierunki studiów

Artykuł dodano: 2012-12-04 21:52:43
Ciekawe kierunki studiów, neurobiologia, bioinformatyka opis kierunku, charakterystyka

Kierunkami  które nie dawno pojawił się w Polsce są bioinformatyka oraz neurobiologia. Oba związane są z nauką o człowieku i wgłębianiu się w specjalistyczne segmenty jego budowy. Neurobiologia jest jedną  z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin nauk przyrodniczych. Jako nauka interdyscyplinarna, neurobiologia obejmuje badania dotyczące struktury, funkcji, a także rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego człowieka i zwierząt, zarówno w warunkach fizjologicznych, jak i patologicznych. Studia na kierunku neurobiologia łączą wiedzę  z zakresu biologii, biochemii i farmakologii z anatomią i fizjologią oraz psychologią i elementami nauk medycznych. Badania neurobiologiczne, które przeprowadzają absolwenci tego kierunku, mają znaczenie zarówno poznawcze jak i praktyczne, gdyż  z powodu starzenia się społeczeństw, choroby o podłożu neurologicznym i psychicznym stanowią coraz większy problem medyczny i społeczny.  Studia są skierowane głównie do osób, które charakteryzują się wysoką precyzją, lubią przeprowadzać doświadczenia, oraz interesuje ich praca badawcza. Podczas rekrutacji punktowane są przedmioty takie jak:  biologia oraz chemia na poziomie co najmniej podstawowym. Neurobiologię można studiować m.in. w Gdańsku, Łodzi, Krakowie oraz w Katowicach. Po ukończeniu studiów można znaleźć pracę m.in. jako pracownicy naukowi  w placówkach i instytutach naukowo- badawczych, oraz w laboratoriach firm farmaceutycznych.

 Bioinformatyka natomiast to dyscyplina zajmująca się stosowaniem narzędzi matematycznych i informatycznych do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych. Z bioinformatyką powiązane są: genomika, proteomika, metabolomika, transkryptomika i konektomika. Podstawowe zagadnienia z bioinformatyki to np: katalogowanie informacji biologicznych (bazy danych, bazy danych sekwencji i wyszukiwanie sekwencji, adnotacji, danych numerycznych w bazach danych), analiza sekwencji DNA (składanie sekwencji, adnotacja, wyszukiwanie sekwencji kodujących, regulatorowych i repetytywnych, motywów, markerów), analiza sekwencji genomów, porównywanie genomów, komputery DNA. Kierunek charakteryzuje duża zbieżność z informatyką, jednak jest kierunkiem dającym o wiele więcej możliwości. Obecnie trudno znaleźć branżę opartą na wąskiej specjalizacji, a jednocześnie stabilną na tyle, by mogła zapewnić pewną i perspektywiczną pracę. Tymczasem w sektorze bioinformatycznym w ciągu zaledwie czterech lat trzykrotnie wzrosła ilość ofert kierowanych do specjalistów z tej dziedziny. Wprawdzie branża jest wymagająca, ale specjalizacja w niej wiąże się z dużymi pieniędzmi. 

W 2009 r. na corocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa na Rzecz Nauki i Technologii zespół złożony z pracowników Uniwersytetu w Illinois przedstawił raport „Charakterystyka bioinformatycznych ofert pracy”.  Jest to analiza zapotrzebowania na osoby wykonujące ten zawód na amerykańskim rynku pracy. Z danych w nim zawartych wynika, że w latach 2003 - 2007 ilość ogłoszeń zawierających frazę „bioinformatyka” zwiększyła się trzykrotnie. Obecnie bioinformatykę można studiować w Poznaniu, Opolu, Warszawie, Katowicach, Częstochowie oraz Wrocławiu.

Są to dwa kierunki naprawdę godne uwagi. Źródło (wikipedia.org, kierunkistudiow.pl)
Więcej artykułów? kliknij tutaj!