Studia weterynaryjne

Artykuł dodano: 2012-11-18 13:13:09
Studia weterynaryjne, charakterystyka studiów- weterynaria.

Przedstawiamy kolejny alternatywny kierunek dla medycyny. Skoro z jakiś powodów kierunek lekarski nie spełniałby oczekiwań, warto zastanowić się nad studiowanie weterynarii. Jeżeli lubisz zwierzęta i chciałbyś/chciałabyś nieść im pomoc , ten kierunek jest właśnie dla Ciebie. Weterynaria to gałąź nauk medycznych zajmująca się chorobami zwierząt i ich profilaktyką, leczeniem, higieną, także ochroną ludzi przed chorobami odzwierzęcymi. Obejmuje m.in.: anatomię, biochemię, fizjologię, immunologię, mikrobiologię, patologię, higienę żywności. Studia na kierunku weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Obecnie lekarzy weterynarii w Polsce kształci się w sześciu ośrodkach: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Aby wykonywać pracę lekarza weterynarii, trzeba oprócz ukończonych studiów wyższych na danym kierunku, uzyskać prawo wykonywania zawodu, które na wniosek zainteresowanego wydaje właściwa dla miejsca zamieszkania okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna. W Polsce zawód lekarza weterynarii podlega Ustawie o zawodzie lekarza weterynarii. W pracy lekarza weterynarii, oprócz wiedzy zdobytej na studiach, ważne są odpowiednie predyspozycje osobowościowe, zwłaszcza u lekarzy zajmujących się leczeniem małych zwierząt domowych, jak psy i koty. Praca w lecznicach weterynaryjnych związana jest z dużym kontaktem z właścicielami zwierząt, którzy muszą zaufać weterynarzowi i współpracować z nim podczas leczenia zwierzęcia. W Polsce wszystkie zakłady lecznicze dla zwierząt są własnością prywatną poza klinikami uniwersyteckimi. Progi punktowe na weterynarię są niższe niż na kierunek lekarski. W rekrutacji brane po uwagę są najczęściej: biologia rozszerzona, chemia rozszerzona i czasem język angielski na poziomie rozszerzonym.  Źródło (wikipedia.org, kierunkistudiów.pl).
Więcej artykułów? kliknij tutaj!