Alternatywne kierunki medyczne

Artykuł dodano: 2012-11-17 13:10:38
Alternatywa dla studiów medycznych, kierunki zastępcze dla medycyny

Tysiące maturzystów  przygotowuję się do matury z biologii i chemii na poziomie rozszerzonym aby dostać się na stadia medyczne. Nie każdemu jednak uda dostać się na wymarzone studia. Większość chcąc rozpocząć studia, będzie musiała wybrać alternatywny kierunek. Dlatego w tym artykule zostaną przedstawione, oraz scharakteryzowane kierunki medyczne, oraz te związane z profilem biologiczno-chemicznym.  Pierwszym, najbardziej podobnym do kierunku lekarskiego, lub lekarsko-dentystycznego, jest pielęgniarstwo i położnictwo. Studia odbywają się na uczelniach które prowadzą kierunki medyczne. Czym różni się pielęgniarstwo od położnictwo?  Studia pielęgniarskie są bardziej ogólne – uczy się tam pielęgnacji pacjentów z różnymi schorzeniami - stąd np. pielęgniarstwo internistyczne, chirurgiczne, anestezjologiczne itd. Pielęgniarka ma szerszy zakres możliwości odnośnie pracy (większa różnorodność oddziałów) i kształcenia (więcej dostępnych specjalizacji). Położna może natomiast samodzielnie między innymi monitorować przebieg porodu, (robi KTG, badanie ginekologiczne zewnętrzne, wewnętrzne itd.) i odbierać porody fizjologiczne. W przypadkach nagłych (porody miednicowe, krwotok z macicy) może udzielić pomocy do momentu przybycia lekarza. Progi na obydwa kierunki są bardzo podobne, sporo niższe niż na kierunek lekarski. Kolejną alternatywą są studia farmaceutyczne. Progi na ten kierunek wahają się w granicach 150 punktów i są o około 20 punktów mniejsze niż na lekarski. Studia nie należą do łatwych, poziom nauki jest naprawdę wysoki, przez 5 lat dominują przedmioty, wymagające nauki pamięciowej. Po ukończeniu tego kierunku otrzymuje się tytuł magistra farmacji. Uprawnia to do prowadzenia apteki, oraz pracy w firmach farmaceutycznych, lub farmaceutyczno-chemicznych. Następnym alternatywnym kierunkiem może być fizjoterapia. Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu. W tym zawodzie trzeba być osoba niezwykle uprzejmą, delikatną oraz cierpliwą. W rekrutacji najczęściej punktowana jest tylko biologia na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Alternatywą może być także ratownictwo medyczne. Ratownictwo medyczne jest dziedziną obejmującą wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu nauk medycznych i medycznych czynności ratunkowych. Studia na tym kierunku pozwalają poznać budowę i mechanizmy funkcjonowania ludzkiego organizmu, zyskać wiedzę na temat chorób i dysfunkcji, co pozwala zrozumieć kliniczne aspekty chorób oraz stanów zagrożenia życia i dostosować do nich działania ratunkowe. W programie Ratownictwa medycznego znajdują się takie przedmioty, jak: anatomia z fizjologią i patologią, ratownictwo w zagrożeniach cywilizacyjnych i środowiskowych, medyczne zabiegi ratunkowe, toksykologia, medycyna katastrof czy psychologia z elementami socjologii i etyki. Pożądanymi cechami Ratownika medycznego są odwaga, zdecydowanie, umiejętność błyskawicznej orientacji i dostosowania się do bieżącej sytuacji, umiejętność postępowania z ludźmi, współdziałania w zespole ratowniczym, działania w stresie. Postępowanie kwalifikacyjne dla nowych maturzystów - matura na poziomie co najmniej podstawowym z 2 przedmiotów spośród 3 do wyboru - biologii, chemii, matematyki. Kolejne kierunki alternatywne zostaną przedstawione w następnych artykułach. Źródłowe (http://academio.pl/studia/ratownictwo-medyczne)
Więcej artykułów? kliknij tutaj!