Te warunki musi spełnić każda szkoła!

Artykuł dodano: 2012-09-27 14:37:27
Warunki na egzaminie maturalnym 2013

Te warunki musi spełnić każda szkoła!

Tak jak wszędzie również w trakcie egzaminów pisemnych obowiązują określone z góry warunki, które musi spełnić każda szkoła. 

1. Sala, w której jest przeprowadzany egzamin, musi spełniać warunki określone w przepisach bhp i przepisach ppoż. 
2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ustny lub pisemny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. 
3. Przy stoliku może siedzieć wyłącznie jeden zdający.  
4. Na stolikach w trakcie pisania mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne, przybory pomocnicze i pomoce dopuszczone przez dyrektora CKE. 
5. Zdający chory lub niepełnosprawny w trakcie egzaminu może mieć na stoliku leki i inne pomoce medyczne przepisane przez lekarza lub konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. 
6. Posiłki dla zdających i egzaminatorów mogą być dostępne jedynie na zewnątrz sali egzaminacyjnej poza czasem przeznaczonym na egzamin, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 5. 

Źródło CKE.
Więcej artykułów? kliknij tutaj!