Arkusz arkuszowi nie równy

Artykuł dodano: 2012-09-17 17:01:01
Stopień trudności matury rozszerzonej z biologii, czy matura rozszerzona jest trudna?

Arkusz arkuszowi nie równy, każdy przedmiot maturalny ma swój określony stopień trudności. Szanowna komisja nie mając pomysłów na zadania każdego roku wymyśla je coraz trudniejsze i dokłada ich liczbę do arkuszy. Powyższy wykres przedstawia stopnie trudności arkuszy maturalnych z maja 2012. Wykres dotyczy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych tj. biologia 2012 poziom rozszerzony, chemia 2012 poziom rozszerzony, fizyka 2012 poziom rozszerzony, geografia 2012 poziom rozszerzony, oraz matematyka 2012 poziom rozszerzony. Stopnie trudności przedstawione w skali od 1-100 różnią się niewiele od siebie. Każdy arkusz maturalny na poziomie rozszerzonym jest trudny i niestety z roku na rok trudniejszy, dlatego nie można się łudzić że matura rozszerzona 2013 będzie łatwiejsza niż w roku 2012. 
Więcej artykułów? kliknij tutaj!