Obowiązkowa matura z fizyki

Artykuł dodano: 2012-09-09 13:57:01
Obowiązkowa matura z fizyki 2015!

Obowiązkowa matura z fizyki w 2015 roku? Wydaje się nieprawdopodobne a jednak. Wszystko za sprawą Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich która chce usunąć z listy przedmiotów dodatkowych te przedmioty, które są najrzadziej wybierane przez uczniów, m.in. wiedzę o tańcu, język łaciński i kulturę antyczną, historię muzyki, filozofię. Zamiast tego według komisji uczniowie powinni poważnie podejść do egzaminów maturalnych i zdawać dodatkowo chemię lub fizykę. Przedmioty zastałaby podzielone na dwa koszyki. W pierwszym koszyku znalazłyby się takie jak język polski, historia, fizyka, matematyka, chemia, biologia i geografia. Maturzyści musieliby wybrać z nich przynajmniej jeden, aby zaliczyć egzamin. Drugi koszyk zawierałby języki obce oraz wiedzę o społeczeństwie. Dokładniej chodzi o to, że prócz przedmiotów obowiązkowych tj. j.polski, j.nowożytny, matematyka trzeba będzie wybrać dodatkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym aby zdać maturę! Kolejne zmiany dotyczyć będą egzaminów ustnych. Prezentacja zostanie wycofana, a w zamian za to zdający będzie musiał odpowiedzieć na losowo wybrane pytanie przygotowane przez CKE. Zmiany dosięgnął także sposobu oceniania matury. Klucz zostanie zastąpiony ocenianiem umiejętności i toku rozumowania ucznia. Według Ministerstwa Edukacji Narodowej zmiany wprowadzone zostaną po to aby umiejętności odtwarzania wiedzy encyklopedycznej zostały zastąpione sprawdzeniem umiejętności krytycznej analizy informacji, rozumowania i wnioskowania w zakresie zdobytej wiedzy. Informatory dotyczące zmian na maturze 2015 oraz przykładowe zadania zostaną opublikowane na przyszłych wakacjach.
Więcej artykułów? kliknij tutaj!